LIPIK test
Delfin
Anamarija Blažević3
IVAN PUŠĆENIK, RAVNATELJ CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

Za mene će ovo zauvijek ostati „Dječji dom“

13.10.2018. 22:15 | 4317 pregleda | Intervju

Piše:
Sezame.pr

Godinu dana ste na mjestu ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik.

- Kako ocjenjujete protekli period?

Proteklih godinu dana sam u potpunosti iskoristio za unapređenje rada ustanove, očuvanje tradicijske vrijednosti, širenje usluga i rada te očuvanja svih radnih mjesta. Uspjeli smo pokrenuti stvari s mrtve točke te smo ušli u novi razvojni moment u povijesti ove ustanove. Najbitnije je da je sada osigurano svako radno mjesto zahvaljujući širenju usluga i stvaranju pretpostavki za podizanje kapaciteta, prvenstveno radna mjesta pomoćno-tehničkog osoblja. Na kraju će nas još i faliti.

- Kako je koncipiran rad doma, o koliko djece skrbite i koje usluge sve pružate?

Kao Centar pružamo socijalne usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu i povremenu podršku, poludnevnog boravka za djecu iz lokalne zajednice, uslugu savjetovanja i pomaganja obiteljima i djeci, a uskoro ćemo započeti i s pružanjem usluge pomoći u kući za starije i nemoćne osobe kroz pripremu i dostavu obroka. Sve nabrojane usluge spadaju u izvaninstitucijske usluge koje se pružaju izvan klasične institucije. Iznimno možemo primati i djecu na smještaj ali samo kod hitnih slučajeva i uz suglasnost Ministarstva. Na prvom sastanku u Ministarstvu u studenom prošle godine jasno su rekli da nas imaju u vidu za potrebe hitnog smještaja zbog preostalih smještajnih kapaciteta u zgradi Švicarac. Organizirano stanovanje je nadomjestak za nekadašnji stalni smještaj i skrbimo za 9 korisnika, što je trenutni pun kapacitet, od čega je njih šestero u sveobuhvatnoj podršci što znači 24-satnu pokrivenost u vidu dežurnog odgajatelja u samostojećoj kući u Lipiku. Troje preostalih korisnika su korisnici organiziranog stanovanja uz povremenu podršku što označava povremenu nazočnost i uključenost stručnog radnika – odgajatelja, jer je smisao ove podrške preuzimanje i razvijanje samostalnosti kod naših starijih korisnika (starijih od 18 g.). U okviru usluge poludnevnog boravka imamo 29 korisnika podijeljenih u tri grupe u Poljani, Lipiku i Pakracu, od čega su Poljana i Pakrac dislocirane jedinice gdje usluge pružamo u iznajmljenim stanovima dok je grupa PB Lipik smještena u sjedištu ustanove u Lipiku. U poludnevnom boravku borave djeca iz lokalne zajednice 4-6 sati dnevno tijekom kojih im se osigurava topli obrok, pomoć u učenju, organiziranje slobodnog vremena, te pruža psihosocijalna rehabilitacija odnosno razvijaju socijalne vještine. Naposljetku, naš stručni tim pruža uslugu savjetovanja i pomaganja biološkim i udomiteljskim obiteljima na području 3 županije.

- Da li se sadašnji Centar može vratiti u Dječji dom kao prije?

  Bojim se da ne. Prelazak iz Doma u Centar je bio postupak koji je počeo još 2010. godine kada je nadležno Ministarstvo zapravo započelo s procesima transformacije i deinstitucionalizacije cijelog sustava socijalne skrbi pa tako i svih ustanova. Proces je definiran 25.08.2015. godine kada smo odlukom MDOMSP preimenovani u Centar. No, koliko god sam lokal-patriot ipak sam mišljenja da je manje bitno kako se ustanova zove, puno bitnije je da ljudi ostanu raditi, da i dalje radimo posao za koji smo osnovani, a to je skrb o djeci odnosno socijalna skrb općenito. I sam Dječji dom je kroz svoju gotovo pa 100-godišnju povijest prošao sve oblike rada i skrbi o djeci: od odmarališta za djecu iz Zagreba tijekom školskih praznika, smještaja ratne siročadi nakon II. Svjetskog rata, kao oporavište za bolesnu djecu koja su dolazila u Toplice Lipik, preko stalnog smještaja pa sve do poludnevnog boravka za djecu iz lokalne zajednice. Osobno mi je najbitnije da ustanova nastavi s radom uz podizanje kapaciteta i očuvanje svih radnih mjesta, a uskoro i novih zapošljavanja. Za mene će ovo zauvijek ostati „dječji dom“, a vjerujem i za većinu Lipičana.

- Koja je zapravo razlika između Doma i Centra?   

U biti razlika je samo u mogućnosti primanja djece na klasični smještaj, znači u samu ustanovu. CPUZ smiju primati smještaj samo iznimno uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Mi smo usmjereni na izvaninstitucijske oblike skrbi o djeci – u kućama i stanovima kroz uslugu Organizirano stanovanje. Znači, moguće je da mi i neki drugi dječji dom imamo isti broj djece na „smještaju“ samo što su kod nas smješteni u kućama i stanovima i to se zove organizirano stanovanje, a u dječjim domovima ta ista djeca su smještena u zgradama odnosno ustanovi. Iako su CPUZ više usmjereni na rad i djelovanje u lokalnoj zajednici, i sami dječji domovi zapravo mogu raditi sve ono što rade i CPUZ.

- Kakvo je stanje s ostalim domovima odnosno centrima, da li su se svi transformirali?

Situacija s ostalim ustanovama je različita. Npr. Vinkovci su ostali Dječji dom, Pula također, a u ovom trenutku kao dječji domovi se vode i Sisak, Split, Lovran, Novi Vinodolski, Zagreb i Dubrovnik. S druge strane, Osijek, Koprivnica, Selce, Karlovac i Slavonski Brod su kao i mi Centri za pružanje usluga u zajednici.

- Koliko trenutno imate zaposlenih?

Trenutno nas ima 19 zaposlenih u ustanovi, od čega su 11 stručni radnici (stručni tim i odgajatelji), 6 radnika se vodi kao pomoćno-tehničko osoblje i dva preostala radnika su ravnatelj i voditelj računovodstva.

- Je li bilo novih zapošljavanja i ima li potrebe za zapošljavanjem?

Novih zapošljavanja nije bilo jer nemamo potreban broj korisnika sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. No, moram spomenuti da sam uspio vratiti 3 radna mjesta koja su bila upitna prije godinu dana, a riječ je o dvije kuharice i  odgajatelju koji je došao umjesto medicinske sestre.

- Koji su aktualni projekti koji su u pripremi i koje možemo očekivati u skoroj budućnosti?

Trenutno pripremamo u suradnji s resornim Ministarstvom projektne prijedloge za ERDF i ESF natječaje kroz koje ćemo dodatno razvijati i širiti vrstu i broj izvaninstitucijskih usluga i korisnika. Ulagat ćemo značajna sredstva u infrastrukturu, opremu i vozila a omogućit će nam se nova zapošljavanja u osjetnom broju. Plan je povećavati kapacitete za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi kroz uslugu organiziranog stanovanja, širiti uslugu poludnevnog boravka na Grad Novsku i Općinu Jasenovac, pokrenuti i unaprijediti uslugu pomoći u kući – pripremu i dostavu obroka na području gradova Lipik i Pakrac, kroz mobilni stručni tim djelovat ćemo na terenu na području 4 županije u vidu savjetovanja i pomaganja primarnim i udomiteljskim obiteljima, bit ćemo nositelji usluge rane intervencije za područje Požeško-slavonske županije. Rana intervencija predviđa formiranje specijaliziranih defektoloških kabineta u samoj ustanovi ali i značajniji iskorak u terenskom radu i odlazak u obitelji s timom stručnjaka. Sve navedeno će biti realizirano u sljedeće 2 godine, a ulaganja mogu ići do 20 milijuna kuna. S Gradom Lipikom razvijamo projekt za IPA Interreg natječaj s ciljem podizanja kvalitete rada u izvaninstitucijskim oblicima skrbi. Partneri smo Gradu Novska u sklopu već prijavljenog projekta kroz koji se planira pokretanje grupe poludnevnog boravka za djecu iz Novske i okolnih naselja, a uslugu ćemo pružati u Novskoj. Planiramo i osvjetljavanje staza unutar dvorišta naše ustanove te daljnje uređenje i obnovu dječjeg igrališta u senzorni park što će još više doprinijeti revitalizaciji našeg dvorišta koje je otvoreno za sve kroz igru djece i mladih. Od Ministarstva državne imovine smo dobili na korištenje na neodređeno vrijeme dva stana, u Lipiku i Pakracu, koje ćemo koristiti za pružanje usluge organiziranog stanovanja i povećanje kapaciteta prijema i skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projektom pomoći u kući – priprema i dostava obroka za starije osobe smo osigurali radna mjesta pomoćno-tehničkog osoblja ali i daljnju namjenu Gospodarske zgrade, te očekujemo uskoro pokretanje usluge na samom terenu.

- Kakva je suradnja s resornim Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku?

Suradnja s resornim Ministarstvom je jako dobra. Spremno su se uključili u naše planove i želje širenja usluga. Razgovori i sastanci su uvijek korektni i konstruktivni. Trenutno smo u izradi Individualnog plana ustanove koji će definirati plan razvoja za sljedeće tri godine. Važna je uključenost i suradnja s lokalnom zajednicom, ali i naša spremnost na daljnji razvoj.

- U proteklom periodu dogodile su se i neke promjene u dvorištu doma?

Dom raspolaže s tri velike zgrade: Švicarac, Gospodarski objekt i Bellevue. Sve zgrade su bile sporne oko našeg ostanka u njima i iskorištenosti posebno s obzirom da smo prestali biti Dječji dom, prestali smo smještavati djecu na smještaju a počeli raditi u dislociranim poludnevnim boravcima. Jedno od najhitnijih problema za riješiti prije godinu dana je bilo upravo pitanje očuvanja zgrada i tradicijske vrijednosti kroz daljnju iskoristivost u lokalnoj zajednici. Siguran sam da su inicijatori poslijeratne obnove Doma ovaj Dom gradili s ciljem da bude korišten i da služi djeci, a  ako ne njima svakako da ne bude zatvoren i da ne završi kao vila Osječanka. Za mene je bilo neprihvatljivo da se zgrade Doma zaključaju, skinu brojila i zatim završe tko zna kako. Nakon godinu dana rezultati su sljedeći: u Švicarcu je smještena uprava, stručne službe, skupina djece Poludnevnog boravka Lipik, te ju koristimo za rad  s roditeljima i jednim dijelom za grupna i individualna savjetovanja. Švicarac će biti nadalje opremljen za uslugu rane intervencije sa stručnim kabinetima, odnosno ostaje u funkciji u potpunosti. Dopuštenjem MDOMSP da pružamo uslugu pomoći u kući – priprema i dostava obroka i unošenjem iste u Statut i dobivanjem Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za navedenu uslugu, mi smo zapravo osigurali opstojnost i drugoj zgradi – Gospodarskoj zgradi (kuhinja i blagovaonica) koja također ostaje u funkciji i punoj iskoristivosti. Treća najveća zgrada Bellevue je bila najveći problem, jer osim što je kvadraturom puno veća od ostale dvije ona je bila prazna od 2014. godine kada je prestalo smještavanje djece kod nas u većem broju. Zgrada je svih ovih godina propadala i počela je naginjati na priču vile Osječanke. Krajem prošle godine Grad Lipik je pokazao interes za korištenjem zgrade Bellevue, nakon dva sastanka u  resornom MDOMSP i proučavanja cijelog slučaja Ministarstvo je donijelo odluku o davanju zgrade Bellevue na korištenje Gradu Lipiku na narednih 20 godina uz obrazloženje kako je „zahtjev opravdan i u interesu Centra pošto se predmetna nekretnina više ne koristi“. Naravno, Belleveu je i dalje u našem vlasništvu, a u ugovoru stoji i članak da se u slučaju širenja socijalnih usluga ili broja korisnika nekretnina vraća na korištenje Centru. No, u ovom trenutku ovo je sigurno najbolje rješenje za tu zgradu, za nas kao ustanovu i za Grad Lipik koji je dobio vrijednu građevinu velikog kapaciteta u samom centru grada. Daljnja namjena zgrade Bellevue je nešto što sada spada u okvir raspolaganja Grada sukladno ugovoru.

- Je li u Hrvatskoj prisutna tendencija deinstitucionalizacije dječjih domova i je li otvaranje stambene zajednice u samostojećoj kući u Lipiku put u tom smjeru?

Tendencija je prisutna i iako će većina ustanova vjerojatno postati CPUZ siguran sam da će nekoliko ustanova nakraju ostati kao klasični dječji domovi ali manjeg kapaciteta. Mi kao ustanova smo se deinstitucionalizirali jer više ne pružamo klasični smještaj, odnosno pružamo po zakonu definirane izvaninstitucijske oblike socijalnih usluga. No, kao što sam već rekao, nije bitan naziv ustanove koliko djelatnost. Dok god naš rad s djecom bude obuhvaćao veći dio našeg poslovanja razlika između Doma i Centra će biti samo u uvjetima rada i smještaja  djece jer mi djecu smještavamo u kuće i stanove (organizirano stanovanje). U organiziranom stanovanju korisnici imaju 24-satnu pokrivenost odgajatelja i uče se svakodnevnim životnim aktivnostima: gule krumpir, sole meso, idu u trgovinu, traže si posao, raspolažu džeparcom, vode brigu oko vrta, peru veš…znači sve ono što će ih dočekati jednog dana kada izađu iz sustava socijalne skrbi, samo što onda oni češće nemaju uz sebe mamu ili tatu da im pomognu, pokažu, usmjere… Transformacija socijalne skrbi se je odmakla od klasičnog oblika skrbi u kojem je bilo najbitnije osigurati krevet, hranu, školu i doktora, već se ide korak dalje u one stvarne životne probleme i potrebe, kao naprimjer polaganje vozačkog ispita ili pronalaženje posla.

- Koliko imate takvih stambenih zajednica na ovom području?

Raspolažemo s jednom kućom i stanom u Lipiku koji su u funkciji. Od svibnja ove godine raspolažemo još s dva stana, u Lipiku i Pakracu, koje smo dobili od Ministarstva državne imovine ali koji su u dosta lošem stanju pa će biti potrebna znatnija ulaganja da ih uredimo. I ta dva novodobivena stana ćemo koristiti za organizirano stanovanje.

- Ima li potrebe za još?

U ovome trenutku ima potrebe jer imamo puno zahtjeva za smještaj djece. O tome redovito obavještavamo Ministarstvo te planiramo dodatna ulaganja u nove stambene jedinice kroz već spomenuti ERDF natječaj.

- Kakva je suradnja sa Centrom za socijalnu skrb?

Suradnja sa svim centrima za socijalnu skrb je jako dobra. Mi pružamo sve usluge isključivo i jedino na temelju rješenja CZSS, drugačije ne možemo. Uloga CZSS je da detektiraju potrebe na terenu te sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi poduzimaju predviđene mjere. Dio tih mjera se odnosi i na naše ustanove odnosno CZSS rješenjima priznavaju prava korisnicima na usluge organiziranog stanovanja, poludnevnog boravka, savjetovanja i pomaganja, pomoći u kući, rane intervencije, te smještaja ako do toga dođe. Formiranjem CPUZ dodatno se ozakonila mogućnost da CZSS imaju još više uvida na terenu korištenjem naših usluga savjetovanja i pomaganja odnosno poludnevnog boravka. Na taj način naši stručni radnici su barem jednom tjedno, ako ne i češće, u direktnom doticaju s obiteljima/pojedincima u potrebi čime se osigurava kontinuitet praćenja i pomoći.

- Prisutna je energetska obnova na brojnim privatnim ali i javnim objektima. Je li objektima doma potrebna obnova i radili se što po tom pitanju?

Dom je izgrađen tj. obnovljen prije 25 godina i definitivno je potrebna energetska obnova. U planu za iduću godinu su radovi na energetskoj obnovi naše dvije zgrade koje koristimo za pružanje izvaninstitucijskih oblika usluga kroz spomenuti ERDF natječaj koji pripremamo u suradnji s resornim Ministarstvom.

- Jedan ste od organizatora i idejni začetnik lipičkog streetballa koji je u proteklih 20 godina iz lokalne izrastao u svjetsku priču. Vaš kratki komentar na tu temu?

Samo je nebo granica! Krenuli smo doslovno iz ničega, sa ovog domskog igrališta, i s velikim trudom, zalaganjem, ogromnim volonterizmom i upornošću dovukli smo lipički streetball bok uz bok sa svjetskim metropolama. Kada stavite u isti kontekst jedan mali Lipik i megalopolis Abu Dhabi ili Peking ili Moskvu...teško je tu sada nešto reći. Ja to smatram čudom! U Hrvatskoj nas teško primjećuju i priznavaju ali zato u svijetu nemamo s tim problema. Mi radimo za FIBA-u, radimo za njih na svjetskim eventima, ljudi koji vode FIBA-u kažu da smo dovoljno dobri, i što je najbolje od svega mi to vidimo da je tako, jer ako netko ima mogućnosti skautiranja i odabira ljudskih resursa po cijelom svijetu onda su to upravo ovakve krovne svjetske sportske organizacije kao što su FIBA, FIFA…

- Koliko je taj događaj važan za Lipik i njegovu promociju?

Mislim da bi moj odgovor bio pomalo subjektivan. Ono što želim reći je da u trenucima kada smo pokretali streetball u Lipiku te 1999. godine gotovo pa ništa se nije događalo, to je bio jedini takav događaj u gradu. Danas Lipik živi punim plućima, toliko ima velikih i značajnih manifestacija i događaja da nikako ne možemo više posebno izdvajati jedan događaj. Da je ovakva društvena slika postojala u Lipiku krajem devedesetih vjerojatno od streetballa ne bi ništa ni bilo. Streetball je nastao prvenstveno iz ljubavi prema ovome gradu, kao pokušaj da se vrati društveni život Lipika od prije rata, i kao naša reakcija na neimaštinu i pustoš.

- Ove godine ste bili i u Bariju kao FIBA supervizori na njihovom natjecanju, kvalifikacije U23 za Europsko prvenstvo. Kakve su reakcije iz FIBA-e i mogu li se sljedeće sezone očekivati novi angažmani?

Da, u Bariju smo predstavljali FIBA-u, a taj osjećaj i iskustvo su fenomenalni. Sve je prošlo odlično, FIBA je zadovoljna i ponudila nam je nastavak suradnje za nove evente u Europi i Aziji.

- Poruka za kraj…

Želim se zahvaliti resornom Ministarstvu na pomoći i podršci jer nas zaista prate u našim planovima i nastojanjima da opstanemo i širimo se, Upravnom vijeću ustanove na povjerenju i podršci, Gradu Lipiku na uključenosti i interesu da nam pomognu, susjednim lokalnim zajednicama, gradovima, školama i centrima za socijalnu skrb na partnerstvu i odličnoj suradnji, svim donatorima na svakoj pomoći i donaciji, te naposljetku radnicima i djelatnicima ustanove na odgovornom i predanom radu. Želim da Dom bude otvoren za svu djecu, naše korisnike i našu lokalnu djecu. Svi su dobrodošli, igrajte se i koristite igrališta, uz apel da se vodi računa o okolišu i imovini Doma.