LIPIK test
Delfin
Radio Daruvar 2
TURISTIČKI POTENCIJAL RIJEKA NAŠEG KRAJA

Slavonija kakvu još niste upoznali - potencijal vodotoka rijeke Pakre za novi turistički proizvod

10.06.2020. 14:33 | 775 pregleda | Lifestyle

Zvonimir Miller, vlasnik pakračke tvrtke za savjetovanje u turizmu One Way d.o.o. trenutno radi na novom turističkom projektu kojeg opisuje kao „Slavonija kakvu još niste upoznali“. Protekli vikend testirana je prikladnost vodotoka rijeke Pakre u dužini od 8 kilometara na potezu od Poljane do Banove Jaruge na aktivnosti na vodi prilikom kojih bi potencijalni korisnici tog, na ovim prostorima, novog oblika turističke ponude, mogli iskusiti ljepote biljnog i životinjskog svijeta na ovom mirnom i tihom dijelu toka rijeke Pakre.

Piše:
Tomislav Ević

Prvi video veslanja i fotografije prirodnih ljepota rijeke Pakre i njene obale nedavno su objavljeni na Facebook profilu Zvonimira Millera kojem smo se kao idejnom začetniku ovog potencijalnog turističkog proizvoda obratili za više detalja:

Je li ovo prvi put da se vodotok rijeke Pakre razvija kao turistički proizvod?

„Ne samo vodotok rijeke Pakre, jer za Grad Pakrac radimo cijeli projekt naziva „Održivo korištenje prirodne baštine“ u kojem su jezera i rijeke, u ovom slučaju rijeke Bijela i rijeka Pakra u koju se Bijela ulijeva i čiji zajednički sliv imamo namjeru koristiti.

Rijeka Bijela se cijelom svojom dužinom nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000* čime uživa određenu zaštitu, a ekološka mreža je jedan poseban oblik zaštite prirode koji se bazira na zaštiti ugroženih vrsta i njihovih staništa. U tom kontekstu bismo promovirali rijeku Bijelu i rijeku Pakru, ali i ostale vode, tj. gorske potoke koje imamo na području Psunja.

Što se naše najnovije aktivnosti tiče tok rijeke Pakre od Poljane do Banove Jaruge u dužini od otprilike 8 kilometara je takoreći plovan, iako su i drugi dijelovi plovni, ovaj dio je i plovan i dovoljno atraktivan da bude prikladan za korištenje malih plovila poput kanua, kajaka i SUP-ova* s ciljem zabave i rekreacije, ali to je i prostor za ljubitelje prirode u kojem mogu promatrati prirodne ljepote i baviti se ornitološkim aktivnostima poput Birdwatchinga (promatranje ptica).“

Znači rekreativci, ljubitelji prirode i promatrači ptica su ciljana skupina korisnika?

„Upravo tako, ali cijeli tok rijeke Bijele koji prolazi kroz uglavnom nenaseljena područja, ali i uz rub naseljenih područja Pakraca i Lipika, tako isto i Pakra, interesantan je po tom pitanju i zapravo je plovan s tim malim plovilima. Mogli bismo reći da su određeni dijelovi tih dviju rijeka na različite načine interesantni različitim ciljanim skupinama, negdje će to biti samo zabava i rekreacija, negdje uživanje u promatranju prirode i ptica ili kombinacija svega toga.

To namjeravamo složiti u suradnji s turističkom zajednicom, definirati kao jedan aranžman i ponuditi to agencijama koje će to dalje nuditi krajnjim korisnicima kao gotov proizvod.“

Turistička zajednica Grada Pakraca Vam je partner pri razvoju ovog turističkog proizvoda?

„Točno, Turistička zajednica, Grad Pakrac također kao i svi poduzetnici s područja Pakraca i Lipika koji se bave turizmom jer bi taj aranžman bio povezan s ostalim oblicima turističke ponude.“

Znači i kao samostalna ponuda i kao nadopuna smještajnim kapacitetima i ukupnoj turističkoj ponudi ovog kraja?

„Upravo tako, kao što i sada imamo aranžmane koji uključuju planinarenje, hodanje, jahanje i muzeje, sada bismo dodali još jedan dodatni sadržaj koji može biti sam po sebi povodom za dolazak u naš kraj, a može biti i dobar dodatni sadržaj.

To nam je krajnji cilj koji želimo postići ovim projektom, valorizacija rijeke Bijele i rijeke Pakre za potrebe Turizma.“


* Natura 2000 je ekološka mreža zaštićenih područja na području Europske unije. To je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu a Hrvatska je postala dio NATURE 2000 pristupanjem EU.

* SUP daska - Stand Up Paddle board (daska na kojoj se stoji i vesla)