banner sezame okoliš
Upit2
Medianno

Impressum

10.10.2014. 18:02 | 13002 pregleda | Ostale stranice

Izdavač: 

Lipička razvojna agencija LIRA d.o.o., Marije Terezije 27, 34551 Lipik
ISSN:1849-2444
OIB: 54639446953
IBAN: HR64 2340009 11106 11732
Direktor: Dejan Iličić

Glavni urednik: Matija Kulhavi (091/586 2815)
Urednički kolegij: Tomislav Ević i Matija Kulhavi
tel: 034/422 380
email: kontakt@compas.com.hr