Grad Lipik_drugi banner
Grad Lipik_drugi banner
Tica

Objavljena dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sektoru turizma ukupne vrijednosti 2,2 milijarde kuna!

12.10.2022. 08:32 | 1604 pregleda | Poduzetništvo

Ministarstvo turizma i sporta je objavilo dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u sektoru turizma ukupne vrijednosti 2,2 milijarde kuna.

Piše:
Compas

 

 

Javni poziv „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ ima ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 1,25 milijardi kuna.

Svrha poziva je izgradnja turističke infrastrukture, razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Poziv je podijeljen u tri (3) grupe:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro, mala i srednja sukladno definiciji MSP
 • Velika poduzeća

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma.

 

Javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ ima ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 930.000.000,00 HRK.

Cilj poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

 • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
 • poticanje održivih oblika turizma,
 • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Poziv je podijeljen u tri (3) grupe:

Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura

Prihvatljivi prijavitelj:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Javna ustanova,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu.

Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma  

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže,
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje  sportskom građevinom,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu.

Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma   

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave,
 • Jedinica lokalne samouprave,
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma,
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu.

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja!

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine u 12:00 sati.,

Svi zainteresirani se mogu javiti lokalnoj razvojnoj i turističkoj agenciji LIRA d.o.o. telefonski (034/422-380) ili osobnim dolaskom (Staklanska 2A, Lipik).


Toplice Lipik_640x200_tekst