LIRA okomiti
Narodne kupke vanjski
Toplice Lipik 960x150_nsl
LIRA d.o.o.

Novi natječaji za mljekare i ulaganja u kapacitete za žitarice i uljarice

15.03.2022. 13:19 | 1940 pregleda | Poduzetništvo

Piše:
Compas

Raspisani su novi natječaji za mljekare i ulaganje u kapacitete za žitarice i uljarice.

 

Prihvatljivi korisnici:

  1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine

Prihvatljivi iznos:

  • Najniži iznos je 5.000,00 €
  • Najviši iznos po projektu može biti:
  1. Do 1.000.000,00 €
  2. do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR
  3. Intenzitet javne potpore za oba natječaja iznosi: do 50 % (intenzitet javne potpore se može uvećati za dodatnih 20 % u sljedečim slučajevima- ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ulaganje se odvija u planinskom području, području s značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima)

Prihvatljivi troškovi za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva: Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (građenje/rekonstrukcija prostora, opremanje prostora, oprema za mužnju), poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti (građenje/rekonstrukcija prostora, opremanje prostora), kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, opći troškovi, nematerijalni troškovi.

Prihvatljivi troškovi za za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice:

Objekti za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu, kupnja zemljišta i objekata radi realizaciju projekta, opći troškovi, nematerijalni troškovi.

 

Linkovi na natječaje : https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-sektor-mlijecnog-govedarstva/

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-skladisne-kapacitete-za-zitarice-i-uljarice/

Rok za predaju dokumentacije za oba natječaja je: od 27.04.2022 od 12h do 30.06.2022. do 12h

Za sve informacija u vezi natječaja kontaktirajte Lipičku razvojnu i turističku agenciju LIRA d.o.o. na: telefon 034/422-380 ili na mail: lira@lipik.hr


LIRA ispod članka