Delfin
LIPIK test
Medianno
Sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika

Gradski vijećnici održali sjednicu u Vatrogasnom domu

25.06.2020. 22:43 | 1194 pregleda | Vijesti

Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika ovog je puta, zbog već poznatih protuepidemijskih razloga održana u prostoru Vatrogasnog doma u Lipiku, a odmah, nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić pozdravio prisutne, započeo je aktualni sat. 

Piše:
Matija Kulhavi

Prva se s prijedlogom i pitanjem javila vijećnica Mihaela Žili Petrović (SDP). S obzirom na najnovija zbivanja vezana za aktualnu epidemiju virusa Covid-19 predložila je dogradonačelniku Slobodanu Katunaru, koji je ujedno i načelnik lipičkog Stožera civilne zaštite da se u slučaju ponovnog pooštravanja mjera i eventualnog uvođenja propusnica lipički i pakrački stožeri civilne zaštite, zbog uske povezanosti dva grada, kao i zbog poljoprivrednih radova koji su u tijeku, dogovore i omoguće slobodan propust građanima oba grada bez uvođenja (e)-propusnica.

Dogradonačelnik se osvrnuo, odgovarajući na pitanje uvažene vijećnice, na svoju raniju izjavu za lipički Compas koja se odnosi na činjenicu da je u Lipiku od 20. do 22.6. boravila osoba povezana sa slučajem iz Đakova. "Svi kontakti sa zaraženom osobom se nalaze u samoizolaciji, a nakon izjave na portalu Compas, taj je broj porastao. Tako da se u Lipiku trenutno nalazi 41 osoba u samoizolaciji.", rekao je Slobodan Katunar te naglasio da se na području Grada Lipika ne nalaze osobe kod kojih je potvrđena zaraza virusom Covid-19.

Sve osobe koje se nalaze u samoizolaciji sljedeća dva dana će biti testirane pa ćemo preko vikenda saznati ima li zaraženih osoba u našem gradu. "Pratimo situaciju, u kontaktu smo s epidemiološkom službom i vidjet ćemo nakon što rezultati stignu kakvo je zapravo stanje.", zaključio je dogradonačelnik te rekao da je još prerano govoriti o svojevrsnom drugom valu.

Drugo pitanje vijećnice Žili Petrović ticalo se stabla žalosne vrbe koje se nalazi u središtu Lipika, odnosno njezinog uklanjanja. Direktor Lipkoma Marijan Strganac je odgovorio kako će to biti učinjeno čim situacija bude povoljna, odnosno čim radnici završe s aktivnostima koje trenutno provode.

Vijećnik Mijo Štimac (HDZ) je upitao gradonačelnika Vinka Kasanu (HDZ) o situaciji oko energetske obnove društvenih domova te što je još preostalo, na što mu je odgovoreno kako je šest društvenih domova (Antunovac, Brekinska, Brezine, Filipovac, Marino Selo i Poljana), što se tiče građevinskog dijela, uglavnom završeno te se sad još završavaju financijske obveze i šalju izvješća. Gradonačelnik se osvrnuo i na to kako se prikuplja dokumentacija za obnovu preostalih društvenih domova na području Lipika.

Darko Derenj (Nezavisna lista Jasne Molnar Kukić) je ukazao da mještani Poljane negoduju zbog toga što se nije kosila ulica koja vodi od škole prema željezničkoj stanici, a zanimalo ga je i to hoće li se lipički bazeni otvoriti 26. lipnja s obzirom na to da se ponovno aktualizirala situacija s koronavirusom te porastom oboljelih u našoj zemlji. Na oba pitanja mu je odgovorio gradonačelnik Kasana. U vezi košnje, gradonačelnik je zamolio građane za malo razumijevanja jer se radi prema redovitom planu održavanja, a to obuhvaća i održavanje 32 groblja, čitav grad te pripadajuća naselja. Isto tako, u vezi Bazena Lipik, gradonačelnik je rekao kako je, nakon što je dosadašnji koncesionar odustao te nakon što su se izjalovile sve one druge ponude koje su pristigle vlasniku bazenskog kompleksa, Grad Lipik odlučio preuzeti ovogodišnje otvorenje kupališne sezone. Potvrdno je odgovorio na upit da će se bazeni, koji su i jedan od simbola Lipika, otvoriti 26. lipnja u 19 sati, istaknuvši i to da se pomno prati aktualna situacija te će se raditi prema svim pravilima i mjerama Stožera civilne zaštite. Uređen je okoliš i čitavo postrojenje, a danas (op.a. 25. lipnja) je stigla analiza HZJZ-a koja ukazuje da je voda besprijekorna, dodao je.

Nakon aktualnog sata vijećnici su prešli na Dnevni red sjednice pa su brzinski odmah usvojili čitav niz, manje više planskih dokumenata i točaka tehničke naravi koje su se odnosile na Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika, Prijedlog Izmjena Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Lipika, Prijedlog Izmjena Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Lipika, Prijedlog dopune Odluke o pravima gradonačelnika Grada Lipika, Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Grada Lipika te Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za razdoblje od 2020. do 2026. godine.

Bez velike rasprave su usvojena izvješća gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o., LAG-a Zeleni trokut i Turističke zajednice Grada Lipika. Usvojeno je i izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik, prilikom čega im se gradonačelnik javno zahvalio na čitavom angažmanu koji čine za građane Lipika. Isto tako je usvojeno i izvješće o radu Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o. u vezi čega je vijećnik Derenj pohvalio gradonačelnikovu odluku o osnivanju razvojne agencije čije je usluge u pisanju projekata i sam gradski vijećnik uspješno koristio.

S obzirom na to da na sjednici nije bilo predstavnika tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac, kao ni Vode Lipik d.o.o. i Javne vatrogasne postrojbe, točke 8., 12. i 14. Dnevnog reda sjednice na prijedlog gradonačelnika su povučene te će se izvješća o radu za 2019. godinu ovih dviju tvrtki i JVP-a naći na raspravi tijekom sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Pod točkom "Razno", SDP-ov vijećnik Igor Papić je upitao gradonačelnika o projektu aglomeracije koji je na području Lipika započeo sredinom lipnja. Gradonačelnik mu je odgovorio kako se radi o projektu koji bi mogao trajati do tri godine i pri čemu će čitav Lipik biti obuhvaćen, ali, kako je rekao, ovo je prijeko potreban projekt kojim ćemo dobiti kvalitetnu kanalizacijsku i vodovodnu mrežu.

Vlado Stakor (HDZ) je upitao ima li nekih saznanja o tome kad će se završiti kanalizacija u Poljani, a odgovoreno mu je da se čini sve da se taj projekt završi, međutim i dalje je aktualan problem s izvođačem - Vodoprivredom Daruvar pa sad sve ovisi o tome kako će se odvijati situacija u tom poduzeću.

 

Inicijativa da Grad Lipik kupi Kursalon i Wandelbahn

Vijećnicu Mihaelu Žili Petrović (SDP) su zanimale novosti oko Kursalona i Wandelbahna, kao i oko aktualnih investicija. Gradonačelnik joj je odgovorio da nema nikakvih drugih novosti osim inicijative da to preuzme Grad, odnosno da Grad Lipik kupi Kursalon i Wandelbahn (bez hotela) kako bi ih mogli kandidirati na nekim natječajima putem kojeg bi u konačnici bili obnovljeni. Naravno, sve ovisi o tome kako će se razvijati pregovori sa sadašnjim vlasnikom. U vezi drugih investicija, gradonačelnik je odgovorio da su društveni domovi uglavnom obnovljeni, dobro se odvijaju i radovi na izgradnji osnovne zajedničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Lipik 2, projekt "Zaželi" ide dalje, a dobivena je i Odluka o financiranju Vile Zinke.