LIPIK test
LIPIK test
Radio Daruvar 2
ŽUPAN ALOJZ TOMAŠEVIĆ

Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraza za cijelo područje Požeško-slavonske županije!

08.04.2020. 13:38 | 669 pregleda | Vijesti

Župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog  mraza, a Odluka stupa na snagu 08. travnja 2020. godine.

Proglašava se prirodna nepogoda za područje Požeško-slavonske županije, zbog mraza praćenog snažnim sjevernim vjetrom u dane 01., 02 ., 03. travnja 2020. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim kulturama.

Piše:
Compas

Ovisno o lokaciji, zabilježene su temperature od -2 do -6°C praćene snažnim sjevernim vjetrom koji je dodatno hladio voćke u osjetljivoj fenofazi pred cvatnju ili u samoj cvatnji.

Trenutno je nemoguće procijeniti koliko je stvarno oštećenje, to će biti vidljivo tek u kasnijim fazama vegetacije, stoga Zakon propisuje rok od 50 dana za konačnu procjenu štete.

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisani su slijedeći rokovi:

  • 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode za prijavu štete od strane oštećenih fizičkih/pravnih osoba u nadležne općine/gradove.
  • 15 dana od dana proglašenja prirodne nepogode općinska i gradska povjerenstva unose sve prijavljene štete u Registar šteta.

U roku od  50 dana unose podatke za konačnu procjenu štete.

Uzimajući u obzir mjere za suzbijanje pandemije koronavirusom koje se odnose između ostalog i na ograničeno kretanje te djelovanje u svim segmentima poslovanja,  neupitno je i otežano postupanje prilikom dostave podataka o nastalim štetama kao i procjena šteta od strane općinskih odnosno gradskih povjerenstava u zakonom propisanim rokovima. Zbog navedenog,  Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem telefonske sjednice donijelo je Zaključak kojim se, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa omogućuje unos podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda i izvan zakonom propisanih rokova, sve do okončanja mjera koje se odnose na suzbijanje širenja pandemije na području Republike Hrvatske.

Shodno svemu navedenom, župan Požeško-slavonske županije , temeljem Odluke zadužuje gradska i općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda, te da konačnu procijenjenu štetu prijave županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. 

Grad Lipik je sukladno odluci župana, na svojim službenim stranicama u kategoriji "Natječaji i javni pozivi" objavio Poziv za podnošenje prijave šteta od prirodne nepogode - mraz koji uključuje sve relevantne informacije i obrasce kao i raspored primanja prijava koje će Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lipika preuzimati od oštećenika s područja Grada Lipika.

 

Prijave šteta na području Grada Lipika se podnose Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lipika prema rasporedu:


-za područje naselja Antunovac, Marino Selo, Poljana i Ribnjaci u društvenom domu Antunovac dana 09.04.2020. (četvrtak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati


- za područje naselja Brekinska, Brezine, Bujavica, Gaj i Strižičevac u društvenom domu Gaj dana 10.04.2020. (petak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati


- za područje naselja Dobrovac, Jagma, Klisa, Korita i Kukunjevac u vatrogasnom domu Dobrovac dana 14.04.2020. (utorak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati


- za područje naselja Bjelanovac, Bukovčani, Donji Čaglić, Gornji Čaglić, Kovačevac, Livađani i Subocka u društvenom domu Donji Čaglić dana 15.04.2020. (srijeda) u periodu od 08:00 do 11:00 sati


- za područje naselja Japaga, Skenderovci i Šeovica u društvenom domu Japaga dana 16.04.2020. (četvrtak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati


- za područje naselja Filipovac i Lipik u zgradi gradske uprave Grada Lipika dana 17.04.2020. (petak) u periodu od 08:00 do 11:00 sati

Prijave štete se mogu dostaviti i na adresu e-pošte: poljoprivreda@lipik.hr :
Obrazac PN za prijavu štete od prirodne nepogode oštećenici mogu preuzeti na internet stranici Grada Lipika http://lipik.hr/?vrsta=2&id=1473 .

Prijava štete sadrži:
- obvezno
   - popunjen obrazac PN
   - dokaz o pravu korištenja zemljišta (preslika posjedovnog ili vlasničkog lista ili ugovora o zakupu)
   - IBAN broj žiro ili tekućeg računa
- po mogućnosti
   - fotografije oštećenja

Za više informacija možete kontaktirati:
Tatjana Papaik mob.: 099 273 1242 i Zvonko Novokmet mob.: 098 182 3514

 

foto: agroklub.com