Narodne kupke vanjski
LIRA okomiti
„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“

Nastavak radova za nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dobrovac

10.07.2024. 10:34 | 591 pregleda | Vijesti

Piše:
Compas

Prijava početka građenja izvršena je u studenom prošle godine. S obzirom na to da je riječ o dogradnji postojećeg uređaja izazovi su veliki, ali za sad su realizirani radovi u očekivanim vremenskim parametrima.

Primjerice, u svibnju su se vršili radovi na Upravnoj zgradi, na dijelu zidova postrojenja za biološki tretman otpadnih voda te radovi na postojećem dijelu UPOV-a i crpne stanice. U sljedećem periodu planirani su unutarnji radovi na Upravnoj zgradi, garaži, razbijanje betonskih elemenata u prostoriji crpne stanice te dostava te ugradnja strojarske opreme na postojećem UPOV-u.

Projekt „NADOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA DOBROVAC“ uključuje nadogradnju postojećeg UPOV-a u naselju Dobrovac s I. na III. stupanj (biološki s odstranjivanjem dušika i fosfora) s kapacitetom 13.500 ekvivalenta stanovnika  i uspostavom NUS-a. Predviđeno trajanje izvođenja radova je 35 mjeseci i to u tri faze od kojih je najkompleksnija prva faza koja traje 22 mjeseca te  obuhvaća projektiranje, ishođenje dozvola, građenje i testiranja prije i pri puštanju u rad. Druga faza se odnosi na testove po dovršetku, uključivo i pokusni rad te obuku osoblja i traje 12 mjeseci, a treća faza je zapravo izdavanje potvrde o preuzimanju te traje 1 mjesec.

Vrijednost predmetnih radova je 7.278.693,85 EUR bez PDV-a, a ugovor je potpisan sa zajednicom ponuditelja GIS Aqua Austria GmbH koja djeluje u Republici Hrvatskoj putem GIS  Aqua  Austria GmbH-glavna podružnica Split kao vodeći član zajednice te KIM GRADNJA iz Lipovljana kao član zajednice ponuditelja.

Komunalna tvrtka „VODE LIPIK d.o.o.“ je nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 36.787.646,19 EUR. Ukupni prihvatljivi troškovi procjenjuju se na 27.938.457,72 EUR od čega  PT1 dodjeljuje bespovratna sredstva do iznosa od 20.128.541,25 EUR.


LIRA ispod članka