Grad Lipik_drugi banner
LIRA okomiti
Multipak
Investicijska prilika

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lipika

13.11.2023. 12:02 | 1577 pregleda | Vijesti

Piše:
Compas

Grad Lipik je objavio Javni natječaj za prodaju nekretnina koje su u gradskom vlasništvu. [POGLEDAJ OVDJE]. Ovaj natječaj nudi priliku fizičkim i pravnim osobama da steknu nekretnine označene kao k.č.br. 767/2 i k.č.br. 768/2, obje oranice površine 240 i 364 m, upisane u zk.ul.br. 1635, k.o. Lipik.

Početni iznos kupoprodajne cijene za ove nekretnine iznosi 3.770,00 eura, a kupci su dužni snositi troškove izrade dokumentacije u iznosu od 375,00 eura kako bi pripremili nekretninu za prodaju.

Ove nekretnine namijenjene su za neizgrađeno građevinsko zemljište, a ponude se mogu podnijeti zaključno s 24. 11. 2023. godine. Sadržaj ponude treba uključivati oznaku nekretnina za koje se podnosi ponuda, iznos kupoprodajne cijene koji ne može biti niži od početnog iznosa, dokaz o uplaćenoj jamčevini te ostalu dokumentaciju navedenu u natječaju.

Javno otvaranje ponuda planirano je za 28. 11. 2023. godine u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Lipika.

Zainteresirani ponuditelji imaju priliku razgledati nekretnine uz prethodni telefonski dogovor radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Jamčevina u iznosu od 10% početne cijene uplaćuje se u korist proračuna Grada Lipika i uračunava se u kupoprodajnu cijenu za odabrane ponuditelje. Ukoliko ponuda nije prihvaćena, jamčevina će se vratiti u roku od 30 dana od zaključenja postupka natječaja.

Nakon zaključenja postupka natječaja, odabrani ponuditelj treba potpisati Ugovor o kupoprodaji s Gradom Lipikom najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Ovaj natječaj predstavlja priliku za stjecanje vrijednih nekretnina u Lipiku, te će privući mnoge potencijalne kupce i investitore.

Za sve dodatne informacije i uvjete natječaja, kontaktirajte Grad Lipik na telefon 034/314-823.


LIRA ispod članka