Narodne kupke vanjski
Grad Lipik_drugi banner
NATJEČAJ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE – PRIJAVE U TIJEKU

18. rujna krajnji rok za prijavu na Natječaj ministarstva poljoprivrede za područja naseljena nacionalnim manjinama  

06.09.2023. 09:27 | 1686 pregleda | Vijesti

Još je dvanaest dana preostalo do 18. rujna kada istječe rok za podnošenje prijava na Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, raspisan od Ministarstva poljoprivrede.

Piše:
Compas

Ponavljamo, prihvatljivi prijavitelji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2023. godine, ekonomske veličine od 1.000 EUR do 7.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-A/OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina raspisanih u 2021. i 2022. godini ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovoga Natječaja.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu na provedenim natječajima u 2018., 2O19. i 2O2O. godini moraju imati vidljive ostvarene planirane ciljeve financiranih projekata i stečene resurse sredstvima natječaja uredno vidljive u nadležnim registrima/sustavima.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1. ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovoga Natječaja.

Troškovi su prihvatljivi ako su nastali nakon 01.01.2023. godine do isteka roka za provedbu projekta do 31.12.2024.

Ukupan iznosu sredstava za dodjelu potpora iznosi 10.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijave je započeo 14. kolovoza 2023. i traje do 18. rujna 2023. godine.

Tekst natječaja je dostupan na linku ispod:

https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

Svi zainteresirani mogu se javiti Lipičkoj razvojnoj i turističkoj agenciji LIRA d.o.o., telefonski na 034/422-380 ili osobnim dolaskom, Staklanska 2A, Lipik.


Toplice Lipik_640x200_tekst