Narodne kupke vanjski
Grad Lipik_drugi banner
Toplice Lipik 960x150_nsl
15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LIPIKA

Vijećnici raspravljali o aktualnostima i usvojili rebalans

17.03.2023. 11:07 | 1610 pregleda | Vijesti

U popodnevnim satima 16. ožujka održana je petnaesta po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika na kojoj je sudjelovalo 12 od 13 izabranih gradskih vijećnika.

Piše:
Matija Kulhavi

Kako je i uobičajeno, na sjednicama Gradskog vijeća, nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Slobodan Katunar (HDZ) otvorio je aktualni sat na kojem su gradski vijećnici mogli postavljati pitanja u vezi svih aktualnih zbivanja na području Grada Lipika lipičkom gradonačelniku Vinku Kasani (HDZ), ali i predstavnicima gradskih stručnih službi. Tu je mogućnost iskoristila trećina prisutnih vijećnika, odnosno njih četvero – Vinko Strganac (HSS), Vedrana Vondrak (NEZ), Tomislav Lneniček (NEZ) i Tina Gadžić Husko (HDZ).

Vijećnik Strganac je uputio pitanje gradonačelniku u vezi projekta Terme Lipik kojeg Grad Lipik provodi u suradnji s partnerima - Toplicama Lipik i Turističkom zajednicom Grada Lipika. Cijena materijala je poskupjela, a udio sredstava iz europskih fondova, što se tiče financiranja je fiksan. Da bi se ta sredstva isplatila, projekt mora biti završen. Međutim, kako bi projekt bio dovršen potrebno je više financijskih sredstava upravo zbog divljanja cijena. Stoga je vijećnika zanimalo na koji će se način to sve moći isfinancirati. Gradonačelnik je odgovorio kako smo u posljednje vrijeme bili svjedoci drastičnog poskupljenja građevinskog materijala, ali i radne snage. Trenutno je situacija nešto povoljnija, kazao je gradonačelnik, međutim, Grad Lipik je u skladu sa situacijom poduzeo sve adekvatne radnje koje su zakonski propisane i dozvoljene. Štiteći ovaj projekt, Grad Lipik je angažirao jedan odvjetnički ured i prema riječima gradonačelnika vode se razgovori te će se pronaći način kako bi projekt bio isfinanciran i u konačnici završen, o čemu će gradski vijećnici biti informirani.

Opis nije dostupan.

Prije tjedan dana u obližnjem Daruvaru otvoren je maloprodajni lanac Stop Shop pa je shodno tome vijećnicu Vondrak zanimalo postoji li mogućnost da se nešto slično otvori i na području Lipika. Gradonačelnik je odgovorio kako je tijekom svojeg mandata, na njegov zahtjev, obavio petnaestak razgovora s predstavnicima trgovačkih lanaca, pri čemu su svima ponuđeni i zaista povoljni uvjeti. Lipik je ovdje u nezgodnom položaju jer trgovci uvijek gledaju koliko Lipik ima stanovnika, međutim, kad otvaraju trgovačke lance na području obližnjih jedinica lokalne samouprave onda u svojoj računici pribroje i broj stanovnika s lipičkog područja kao potrošače. Sve u svemu, gradonačelnik je također izrazio stav da nam je potreban jedan trgovački centar, kako zbog samih Lipičana, tako i zbog pacijenata i gostiju Toplica Lipik. Razgovori traju i sad s jednim domaćim trgovačkim centrom i ako se nešto realizira, ubrzo bi mogli imati dobre vijesti, rekao je gradonačelnik.

Opis nije dostupan.

Vijećnika Lneničeka je zanimalo što se događa s tvrtkom Presoflex koja je izvođač građevinskih radova na području Lipika i okolice, a iz medija čujemo da se nalazi u problemima. Odgovoreno mu je kako Presoflex nije u povoljnoj situaciji i trenutno se nalazi u predstečajnoj nagodbi. Tvrtka se sad konsolidirala, ali imaju probleme s radnom snagom, međutim podizvođači trenutno izvode radove. Vijećnik je ponovio svoje pitanje od prošle sjednice u vezi dječjeg vrtića, kao i o stručnom kadru i njihovim primanjima, na što je rečeno kako će dobiti pisani odgovor.

O izgradnji projekta novog Doma zdravlja u Lipiku interesirala se vijećnica Gadžić Husko. Naime, zgrada u kojoj se trenutno nalaze ambulante Doma zdravlja u lošem je stanju, što otežava i sam rad tamošnjih zaposlenika i medicinskih djelatnika. Za novi Dom zdravlja postoji građevinska dozvola i sad je potrebno premjestiti plinsku stanicu o čemu se nedavno razgovaralo s predstavnicima HEP plina. Stoga bi, kad se to riješi, ove godine trebala započeti izgradnja.

Opis nije dostupan.

Vijećnica Vondrak se interesirala za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a rečeno joj je kako je proces započet te je prvih 35 ugovora poslano na suglasnost u resorno ministarstvo.

Na našem portalu nedavno je objavljen članak koji govori o kandidiranju dva hotela (op. a. Hotel Fontana i Vila Savić) na sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO-a). Shodno tome, vijećnika Strganca je zanimalo koliko je izgledno da će Vila Savić proći na natječaju. Gradonačelnik je odgovorio kako oba projekta imaju maksimalan broj bodova i po svemu sudeći nada se da će oba kapitalna projekta proći kako bi se Lipik vratio na turističku kartu u punom sjaju.

Dnevni red sjednice kraći nego aktualni sat

Nakon aktualnog sata vijećnici su prešli na Dnevni red sjednice pa je tako usvojeno Izvješće o gospodarenju otpadom tvrtke Komunalac Pakrac d.o.o., o čemu će još na idućim sjednicama biti više govora.

Prihvaćeno je i Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu te Izvješće o stanju u prostoru 2018.-2022., što su posebno pohvalili predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar i vijećnica Virna Krpan.

Vijećnici su jednoglasno izglasali 2. izmjene i dopune Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika za razdoblje od 2021. do 2025. godine, kao i Izmjene i dopune Programa socijalnih mjera – pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lipika. Naime, riječ je o tehničkim odlukama u kojima su izmijenjeni iznosi u kunama u iznose u eurima.

Također, jednoglasno je usvojena i Odluka o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnina označenih kao k.č.br. 1160/3, 160/5 i 1160/7. Radi se o Kursalonu, Wandelbahnu i parku jer se sadašnji vlasnik, tvrtka Itema d.o.o., odlučila na prodaju. Identična je odluka donesena i na nedavnoj sjednici Županijske skupštine, a još bi se trebala očitovati i Republika Hrvatska.

Prihvaćen rebalans Proračuna

Uz četiri suzdržana i osam glasova za, prihvaćene su i I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2023. godinu. Kao što je istaknuto i u obrazloženju, I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2023. godinu predlažu se iz razloga nastalih promjena, kako u prikupljanju i naplati prihoda i primitaka, tako i u izmjeni planiranih rashoda, odnosno izdataka. Najvažniji razlog prijedloga ovih Izmjena i dopuna Proračuna, odnosno rebalansa, je usklađenje s provedbom projekata na području Grada Lipika, a slijedom dobivenih suglasnosti po pojedinim natječajima za koje će se sredstva osigurati iz EU fondova i drugih izvora, odnosno planiranje pripadajućih rashoda nužno potrebnih za provedbu i dovršetak pojedinih projekata ili investicija. Osim usklađenja za projekte koji su prošli i odobreni na pojedinim natječajima rebalans je predložen i za usklađenje izdataka, a odnosi se na povrat kredita koji nije izvršen u 2022. godini zbog primitka sredstava sufinanciranja zadnjeg dana u 2022. godini pa je stoga ukupni iznos povrata kredita potrebno izvršiti u 2023. godini sredstvima koja su neutrošena na kraju 2022. godine.

Opis nije dostupan.

U 2021. godini najvećim su dijelom prestale mjere koje su se u prethodnim godinama primjenjivale zbog pandemije COVID 19 te su prestale izvanredne okolnosti poslovanja u svim djelatnostima, što je dovelo do normalizacije rada i poslovanja. Normalizacija poslovanja i općenito života stanovnika Grada Lipika dovela je do povećanih zapošljavanja i prihoda, slijedom čega je obveza za povrat sredstava u Državni proračun s osnova povrata poreza i prireza građanima za 2021. godinu manja u odnosu na prethodnu godinu.

Ovim rebalansom prihodi i primici se povećavaju se za 262.154 eura, kao i za prenesena sredstva iz 2022. godine u iznosu od 203.306 eura tako da novi plan ukupnih prihoda i primitaka iznosi 8.419.988 eura, a rashodi i izdaci se povećavaju za 465.460 eura i ukupno iznose 8.216.988 eura. Razlika prihoda nad rashodima od 200.000 eura planira se za pokriće donesenog manjka sukladno Planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grad Lipika u razdoblju 2023. do 2025. godine.


LIRA ispod članka