delfin3
delfin3
Toplice Lipik 960x150_nsl
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Fotonaponska solarna elektrana u sklopu lipičke Gradske uprave

12.01.2023. 10:00 | 1379 pregleda | Vijesti

Piše:
Matija Kulhavi

Fotonaponska solarna elektrana snage 24kW postavljena je na nadstrešnicama i garažama iza zgrade lipičke Gradske uprave. Ukupno je montirano 66 fotonaponskih modula, a razlog zbog kojeg moduli nisu postavljeni na samu zgradu Gradske uprave nalazimo u tome što se radi o objektu koji je zaštićeno kulturno dobro.

Radove ukupne vrijednosti nešto veće od 196 tisuća kuna s 80% iznosa sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na čiji se javni natječaj Grad Lipik i prijavio s projektnom dokumentacijom koju je prethodno pripremilo poduzeće ZIV-TICA d.o.o.

Poznato je kako sunčevo zračenje ima potencijal za proizvodnju električne energije putem fotonaponskih modula, a jedan od osnovnih razloga za postavljanje ovakve fotonaponske elektrane leži u činjenici da se korištenjem sunčeve energije  proizvodi ekološka čista električna energija i time smanjuje zagađenje okoliša jer se smanjuje proizvodnja ugljičnog dioksida. Naravno, u vremenu kad svjedočimo porastu cijene energenata, energetski zaokret poput ovoga itekako je bitan, što je ovom prilikom istaknuo i lipički gradonačelnik Vinko Kasana.

Inače, ovakva solarna elektrana na krovu Dječjeg vrtića u Lipiku nalazi se već nekoliko godina čime ova odgojno-obrazovna ustanova također ostvaruje uštede u troškovima za zagrijavanje prostora i grijanje tople vode.


Toplice Lipik_640x200_tekst